Vg FV 1983;236

Västergötland: Lödöse (Magnusgatan), S:t Peders socken


(h)agormr hialgar-r (l)i-unski-l-...
... þunt bloþ or rin or æ-r : bloþ or : rin or æ--

Hagorm ...
... tunt blod, ur rinn ur ... ! Blod, ur rinn ur ...!


Träpinnen med runinskrift från omkring år 1200 finns i Lödöse museum. Den påträffades vid schaktningsarbete 1982 på ett djup av 120 - 160 cm i vad som troligen var en avfallshög. Pinnen är fyrkantig och har inskrift på två långsidor. Det verkar klart att det rör sig om en s.k. läkepinne, som ska bota sjukdomar, men det är inteklar exakt hur.
Helmer Gustavson skriver i Fornvännen 1983 bl.a.: Om inskriften på träpinnen har en anknytning till åderlåtning och till en sjukdomslära som nyttjar begreppet 'tunt blod' hör den inte hemma i den ursprungliga, "inhemska" läkekonsten, utan är ett tidigt exempel på den sjukdomslära av grekiskt ursprung (humoralpatologin) som under medeltiden nådde Norden och som innebar att kroppen vid ett sjukdomstillstånd måste rensas från det onda genom att detta drevs ut med åderlåtning eller medikament och med hjälp av besvärjelser.

Foto © Christer Hamp 2008-04-18