Vg FV 1992;171A

Västergötland: kv. Rådhuset 30, Skara


fuþork(h)...
a-a ast sin ot...

fuþorkhnias
... sin älskade ...


Vid utgrävningar i kvarteret Rådhuset i Skara påträffades sommaren 1990 fyra revben med runinskrifter från början av 1200-talet. De finns nu i Västergötlands museum i Skara.

Foto © Christer Hamp 2010-07-25