Vg FV 1992;172

Västergötland: kv. Rådhuset 30, Skara


...--stu * niþir * ok * raþ * runur * si
raþ

... nedan och tyd runorna ...
Tyd!


Vid utgrävningar i kvarteret Rådhuset i Skara påträffades sommaren 1990 fyra revben med runinskrifter från början av 1200-talet. De finns nu i Västergötlands museum i Skara.
Bilden visar den sida av inskriften som återges med andra raden ovan: Tyd!

Foto © Christer Hamp 2010-07-25