Vg NOR 1997;27

Västergötland: Hols kyrka


: ulfr : auk : asur : risþu : stin : þosi : eftiR : oslak : harþa : kuþan : þikn : faþur : sin : hrþa : frunan

Ulf och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tägn, deras mycket vänsälle fader


Runstenen står sedan januari 2000 rest på kyrkogården norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2008-04-20