Vg NOR 1997;28

Västergötland: Norra Åsarps by


...ifi (:) r--sþi (:) stein (:) ... ...-- : e-...-...-...u...

... reste stenen ...


Runstenen står nu i receptionen i Ekehagens forntidsby strax norr om Åsarp. Dit kom en av en slump 1996 som tänkt byggnadsmaterial till järnåldershuset. Enligt skylten vid stenen har den sannolikt stått i Alvareds by, mellan Åsarp och Ekehagen.

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan