Vg NOR 2002;37

Västergötland: Tun


-

-


Runstensfragmentet finns i Tuns hembygdsförsnings museum, tvärs över vägen från kyrkan. Det upphittades 1995, då det låg som fotsteg under en trätrappa i sockenmagasinet. Det har huggits till för att användas som byggnadssten, och övre delen av runorna har gått förlorad. Det är numera omöjligt att läsa texten.

Foto © Christer Hamp 2008-07-20