Vg RAÄ Skalunda 50

Västergötland: Skalunda kyrka


ᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ

r : sin

... sin fader / broder / moder ...


Runstensfragmentet sitter inmurat i korets södra vägg, synligt från utsidan. Det upptäcktes vid en renovering av kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06