Vg SHM 27600:74:NE3621

Västergötland: Lödöse, Spetalen 1:7, S:t Peders socken


fuþorkhniastblmR
boi : n

fuþorkhniastblmR
Bue äger (?)


Revbenet av nöt finns i Lödöse museum

Foto © Christer Hamp 2008-04-18