Vr NOR 1994;27

Värmland: Skramle, Gunnarskogs socken


...---þaah=ar(f)arka(i)o

Öda högg ensam. Jag känner faran.


Runstenen finns nu i Gunnarskogs hembygdsgård 15 km norr om Arvika. Den påträffades 1993 vid utgrävning av ödegården Skramle 750 m längre söderut. Tolkningen ovan är efter en av varianterna i Runenprojekt Kiel.

N 59,81181
E 12,57574

Foto © Christer Hamp 2012-06-23