Vs 10

Västmanland: Saltängsbron, Västerås


-

-


Den ristade stenen står på södra sidan om Saltängsvägen i sydvästra delen av Västerås. Mitt emot den på norra sidan om vägen står Vs 9.

Foto © Christer Hamp 2014-09-28

Tillbaka till listan