Vs 16

Västmanland: Tortuna kyrka


× ernbarua × lit × resa × sten × yf... ... hristi

Ärnbjörn lät resa stenen efter ... ristade


Stenen är inmurad i sakristians östra vägg, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2009-08-02

Tillbaka till listan