Vs 30

Västmanland: Forneby, Möklinta socken


...-rfastr + raist ...

Torfast reste ...


De två fragmenten finns på Möklinta Gammelgård, 20 km nordväst om Sala. Gammelgården ligger i norra delen av Möklinta, infart Sportvägen, inte att förväxla med Möklinta bygdegård

Foto © Christer Hamp 2005-07-31

Tillbaka till listan