Vs FV 1972;266

Västmanland: Irsta kyrka


ᚼᛂᚿᚱᛁᚴᚢᛋ ᛭

henrikus +

Henricus


Inskriften är skuren i yttersidan av dörren mellan vapenhuset och långhuset. Dörren är från 1300-talet. Namnet avser troligen helgonet St Henrik, som var viktigt i området på medeltiden.

Foto © Christer Hamp 2017-07-15