Vs FV 1988;36

Västmanland: Jädra, Hubbo socken


taf : lit : risa : estn : þina : hitiR : kri(m)ut ÷ uas : farin : sun : (u)iþfast-- : aust:arla ulfr : auk : uibiurn : -... kitilas : krþi : b-...(u) * (o) : s---

Tav [?] lät resa denna sten efter Grimmund. Han var faren - Vidfasts son - österut. Ulf och Vibjörn ... Kettilas gjorde brygga på ...


Runstenen står några hundra meter öster om Hökåsen, 10 meter öster om Kvistbergavägen, 50 meter norr om järnvägsviadukten. Den påträffades i samband med jordbruksarbete sommaren 1986 och hade då spår av den ursprungliga färgen kvar. Enligt skylten vid stenen är der ovisst om det är bro eller brygga som avses i runtexten, men att det är säkert att Vidfasts söner för omkring 1000 år sedan vidtagit åtgärder för att förbättra framkomligheten på vägen. De skulle se den idag, nyasfalterad och med den korsande järnvägen på sin betongviadukt ...

Foto © Christer Hamp 2005-07-31

Tillbaka till listan