Södermanland: Fågelsund 1


Foto © Christer Hamp 2015-06-20

(Fågelsund 2 ligger i gräsmattan framför huset till vänster)