Uppland: Gamla kyrkogården, Uppsala


Foto © Christer Hamp 2019-08-27