Uppland: Vallentuna station


Runstenen

Foto © Christer Hamp 2012-08-18

Tillbaka till listan  Ristningen