Uppland: Vallentuna station


Runstenen

Foto © Christer Hamp 2019-03-28

Tillbaka till listan  Ristningen