Vr RAÄ Östra Ämtervik 81

Värmland: Kampebrobacken, Östra Ämterviks socken


Vr RAÄ Östra Ämtervik 8

Foto © Christer Hamp 2007-06-24

Tillbaka till listan  Ristningen