Befolkningsutveckling och nybyggeri i Burträsk
på 1700-talet

 

 

En 40-poängsuppsats från historiska institutionen vid Stockholms universitet 1979.

För Burträsk, varmed förstås jordebokssocknen vid 1799 års utgång, har den mantalsskrivna befolkningen under 1700-talet klart minskat vid krig. Under perioden har den dock mer än fördubblats. Antalet i mantalslängderna redovisade hushåll visar inga stora kortsiktiga förändringar. Upptagandet av nybyggen kom igång på 1780-talet, kanske som resultat av storskiftet, och fortsatte till seklets slut, där undersökningen slutar. Nybyggena var betydligt effektivare produktionsenheter än de gamla byarnas gårdar. I allmänhet flyttade man inte in på nybyggena omedelbart de togs upp, utan dröjde något. Många frågor återstår att besvara.

Christer Hamp

 

HTML-version
(64 kB)
HTML

 

PDF-version
(180 kB)
PDF

 

e-post