SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS
Tåg på tavlor
Väsby konsthall
1996