SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS
HSBs konstsektion
Stockholm
23 maj - 15 juni 2005