SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS
Nutida konst
Folkets hus, Stockholm
13 - 17 september 2008