KARTONGKAMERAN

 

Slutare

Om man ska kunna avsluta exponeringen i tid, så måste man se till att slutarbladet inte kommer så långt upp att det ramlar ur sitt spår eller kommer snett och fastnar nära sitt över läge. Därför har jag målat en varningspil på slutarbladets baksida: Hit men inte längre!