KARTONGKAMERAN

 

Mattskiva

Med en tydlig markering undviker man att sätta in mattskivan bakvänt. Det kan tyckas vara en onödig säkerhetsåtgärd, men vänta bara tills du börjar använda en kartongkamera i verkliga livet ...