KARTONGKAMERAN

 

Ljusschakt

Med spegel och allt blir det en ganska stor låda, och det kan vara praktiskt att göra den av flera kartongbitar som är ledade mot varandra med duk, så att man kan fälla ihop ljusschaktet vid transport.