KARTONGKAMERAN

 

Exponeringen

Slutaren öppnas genom att man drar upp slutarbladet och släpper ner det igen. Exponeringen i glödlampsljus är omkring 6 sekunder vid bländare 1,8. Därefter stängs kassetten och negativet kan framkallas.