Tronskiftet på Gotska Sandön 1892

I oktober 1859 tändes för första gången fyrarna på Gotska Sandön. Fyrmästare, alltså chef för fyrbetjäningen, blev Julius Bourgström, som flyttat till ön redan 1852 för att arbeta som ombud och proviantförvaltare åt grosshandlare A. J. Paterson, som då ägde ön och högg skog och byggde skepp där.

När Julius dog 1892 tog hans son Karl över fyrmästarbefattningen och behöll den till sin död 1926. Därefter gick befattningen till Oskar Ekman, och arvsföljden var bruten. I nästan 67 år hade dock far och son regerat den lilla ön ytterst i havet. När det gäller tronföljden i monarkier brukar saken vara klar, äldste sonen ärver kronan efter fadern. Men när det gäller en arbetsplats inom lotsverkets organisation kan man börja undra hur det egentligen gått till.

Christer Hamp

 

 

PDF
(100 kB)
PDF

 

e-post