Br Barnes 17

Orkney: Maeshowe


[o=framr sih]urþa=r sonr
ræist r[u]n[ar] þæs(a)=r

Ofram Sigurdsson ristade dessa runor


Maeshowe, eller Orkahögen som den kallades av vikingarna, är en gravhög från yngre stenåldern på Orkneyöarnas huvudö. Under 1100-talet bröt sig vikingar in där vid flera tillfällen och ristade runor inne i gravkammaren. Ett sådant inbrott beskrivs i Orkneyingasagan, när jarl Harald Maddadarsson av Orkney och hans män trettondag jul år 1153 var på väg från Stromness till Firth och sökte skydd från en snöstorm i högen. Vid ett annat tillfälle passerade jarl Ragnvald av Møre med följe på väg till eller från ett korståg till det heliga landet.
Denna fragmentariska inskrift har flyttats från högen och finns nu i Museum of Scotland, Edinburgh. Texten har kompletterats från en äldre teckning.

Ristare: Ofram Sigurdsson

Foto © Christer Hamp 2010-06-13