Br E3

England: Carlisle Cathedral


tolf(i)n urait þ-sar| |runr a þisa stain

Dolgfinn skrev dessa runor på denna sten


Ristningen finns på en kvadersten i västra väggen av södra tvärskeppet i katedralen, det vill säga till vänster om ingången. Den sitter bakom glas och ram i den äldsta delen av kyrkan, byggd i början av 1100-talet.
Inskriften är typiskt klotter, och jag undrar hur Dolgfinn kunde bli lämnad ifred att rista in runor i en nybyggd katedral som måste ha varit stadens stolthet.
På stenen till vänster om den finns en andra inskrift med bara tre runor, aik eller aif.

N 54.894551
W 2.938779

Ristare: Dolgfinn

Foto © Christer Hamp 2010-06-18