D RAÄ Silvberg 152

Dalarna: Sandvik, Silvbergs socken


Foto © Christer Hamp 2010-08-07