DK Bh 27

Bornholm: Åker-sten 1


þurfastr : auk : þurils : auk : bufi : þiR : satu : kuml : þusi : aftiR : -... ...f : auk : buruþR : kuþ : habi : ąta : þisa : auk : kus : muþR : sartr : rist : ret

Torfast och Troels och Bove satte dessa minnesmärken efter ... och broder. Gud och Guds moder hjälpe deras andar. Svart ristade rätt.


Runstenen står klamrad till väggen i Åkirkeby kyrkas vapenhus. Den var känd av Ole Worm på 1600-talet, försvann senare och återfanns i en bro 1819. Därifrån flyttades den i mitten av 1800-talet till kyrkan. I vapenhuset finns även DK Bh 28.

Ristare: Svart

Foto © Christer Hamp 2013-05-21