DK Bh 58

Bornholm: Østermarie-sølvamulet


si(g)moþR i-... ¶ ...(-) þiR s(i)... ¶ ...-arns mo
sua ristaR ... ¶ runaR auk ... ¶ ...-R heil(i)(-) ¶ ... aki reist b(i)¶-rk

Sigmod ... (för) dig(?) si ...... ?arnsmo.
Således ristar(?) ... runor och ... ar lycka i ... Åge ristade bi?rk


Den lilla silveramuletten, 2 x 2 cm stor, upphittades med metalldetektor på gården Englyst, Østermarie socken 1998. Den har inskrift på båda sidorna, tre rader på ena sidan och fyra på den andra. Översättningen ovan är fritt efter presentationen i Nytt om Runer. Nationalmuseets skylt berättar mer, att amuletten har använts som hjälp till en kvinna vid förlossning.
På vikingautställningen i Nationalmuseet i Köpenhamn, där bilden är tagen, presenterades den i en mörk monter med svagt ljus enligt dagens ideal.

Foto © Christer Hamp 2023-02-08