DK Bh 6

Bornholm: Klemensker-sten 6


... (r)ais(t)- : stin : þ-nsi : aiftiR : suin : bruþur : sin : ku... ...(b)i : si(l)... | auk : kus : muþiR :
...(k)il : rist (:) runaR : þisi : auk : sueni :

... reste denna sten efter Sven, sin bror. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. ... kil ristade dessa runor, och Svenne.


Det som finns kvar av runstenen står monterat i en ram på södra sidan Klemensker kyrka, i hörnet mellan kor och skepp. De fyra fragmenten återfanns 1881 och 1889. Inskriften är från omkring 1025 - 1076.

Ristare: Svenne

Foto © Christer Hamp 2013-05-21