DK Fyn 2

Fyn: Flemløse-sten 1


Aft ruulf stotR
[st]Ain sAsi is uAs nu
Ra kuþi satu su[niR aftiR
ouAiR faaþi]

Efter Rodulf står denna sten, han var präst i Nes. Sönerna satte [stenen] efter [honom]. Åver ristade.


Runstenen av granit från Flemløse på Fyn, ristad med Helnæs-Gørlev-runor, står nu i parken vid Jægerspris slott på Sjælland, intill Grevinnan Danners gravhög. Rodulf reste på sin tid en sten efter sin brorson Gudmund (DK Fyn 8). Åver ristade båda stenarna.

N 55,856599
E 11,978726

Ristare: Åver

Foto © Christer Hamp 2005-05-30

Tillbaka till listan