DK Fyn 38

Fyn: Heden-røgelseskar


+ mæst=æ=r røþ + kras da=bo=r toto diæ : sik(u)(e) : a=go : koti¶die

Mäster Röd. Imorgon har jag vad jag behöver hela dagen, därför arbetar jag varje dag.


Rökelsekaret av brons är från första hälften af 1200-talet och är ett av flera som Jakob Rød tillverkade. Det här exemplaret finns i Odense Museum.

Ristare: Jakob Rød

Foto © Christer Hamp 2010-05-23