DK Fyn 39

Fyn: Hundstrup-røgelseskar


magistæ=r røþ

Mäster Röd


Rökelsekaret från år 1200 - 1250 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn

Ristare: Jakob Rød

Foto © Christer Hamp 2009-05-14