DK Fyn 41

Fyn: Bregninge-sten


+ su=en : sa¶sær suæn : ligær hæunde : helge ¶ diakææ=n : ri¶stæ mek : mæstær : bo : gyo=rþæ mk ::

Sven, Sassurs son, ligger härunder. Helge diakon ristade mig, mäster Bo gjorde mig.


Gravhällen av granit är formad som en kista. Den finns i kyrkans vapenhus.

N 55,023531
E 10,61013

Ristare: Helge

Foto © Christer Hamp 2009-05-25