DK Fyn 43

Fyn: Lunde-røgelseskar


: magis÷tær ÷ ia=ko=bus ÷ ruffus ÷ fabær : me fesit ÷

Mäster Jakob Röd, smeden, gjorde mig


Rökelsekaret från år 1200 - 1250 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn

Ristare: Jakob Rød

Foto © Christer Hamp 2009-05-14