DK Hal 1

Halland: Getinge-sten 1


rantr (:) (l)i(t) : ræisa : stain : þ... | æ-... | toi a(k)ia----
æinar : iok : ru...

Rand lät resa denna sten ...
Einar högg runorna


Runstenen står rest vid södra väggen i Getinge kyrkas vapenhus. Den satt tidigare inmurad i kyrkans södra vägg, blev uttagen och åter inmurad på 1700-talet, och placerads på sin nuvarande plats 1937. Stenen ser ut som om den kan ha varit locket till en stenkista, vilket motsägs av formuleringen "resa sten". Forskarna har haft olika åsikter.

Ristare: Einar

Foto © Christer Hamp 2014-07-25