DK MJy 10

Midtjylland: Bjerring-sten


þurkuntr : karuks : tutiR : risþi : stin : (þ)... ¶ aft : þuri : uir sin : þulfs : sun : o : st... ¶ ian : tufi : smiþr : hiu : frinti : hns : ¶ : stin : ---... : uiltr : auR : (s)taþ : ia(n) ... ¶ : stuk- : (u)(r)t--R (:) --n : a---- (:) -ir(þ/b) :
i(k)(u)(l)- ...in

Torgun, Korungs dotter, reste [denna] sten efter Tore, sin man, Tholfs son från St... men Tue smed ... hans frände ... högg. Stenen ... från sin plats, men ... st ...
Ingulv [?] ...


Runstenen från år 950 - 1000 står i vapenhuset i Bjerring kyrka, Nørrejylland.

Ristare: Tue smed

Foto © Christer Hamp 2005-06-01

Tillbaka till listan