DK MJy 36

Midtjylland: Øster Bjerregrav-sten 2


kuþa : risþi : stin : þansi : auft¶(i)R : þurbiurn : buta : sin : ¶ miuk : kuþan : þikn : ian ¶ þurþr : rist : runaR ¶ þasi

Gyda reste denna sten efter Torbjörn, sin man, en mycket god thegn. Och Tord ristade dessa runor.


Stenen står i vapenhuset i Øster Bjerregravs kyrka. Fram till 1884 låg den osynlig under golvet i vapenhuset, under DK MJy 35.

N 56.488640
E 9.905073

Ristare: Tord

Foto © Christer Hamp 2015-05-13