DK MJy 4

Midtjylland: Kragelund-døroverligger


ᛅᛋᛁ + ᛒᛆᚦ ᛭ ᚢᛆᚼᚿ + ᚱᛁᛋᛏ

æsi + baþ + uahn + rist

Äsi bad, Vagn ristade


Runorna är huggna på undersidan av överliggaren till portalen mellan vapenhuset och kyrkan. Inskriften är daterad till omkring år 1150.

N 56,194375
E 9,412158

Ristare: Vagn

Foto © Christer Hamp 2015-05-13