DK MJy 50

Midtjylland: Spentrup-sten 1


... ¶ þasi : run-... ... ...¶ki : lifa :

... dessa runor ... långt liv


Fragment av runsten, använd som kvadersten i kyrkan i Spentrup. Den återfanns vid restaurering av kyrkan 1884. Det som återstår av stenen står nu i vapenhuset.

N 56,540050
E 10,03312

Foto © Christer Hamp 2005-06-02

Tillbaka till listan