DK MJy 70

Midtjylland: Gylling-sten


tuki : þurkisl : |sun : raisi : stain :
þansi : aft : ---...
kuþan : auk : risbiik : sin : buruþur :

Toke Torkelsson reste denna sten efter ... god och Risbiik [?] sin broder


Runstenen av granit står i Gylling kyrkas vapenhus. Den återfanns 1839 i grunden till en lada i Gylling. En del av inskriften på stenens smalsida saknas, vilket troligen beror på att den legat som tröskel eller liknande.

N 55,890263
E 10,164502

Foto © Christer Hamp 2017-05-30

Tillbaka till listan