DK NJy 18

Nordjylland: Vennebjerg-kalkristning


(-)(-)--- : (?)ui : p(a)lær(-)i (:) -- ¶ -... h(i)k lokus (*)- ¶ kantu : ti ...(-)

Här är platsen för dem, som sjunger, inte för andra


Putsinskriften finns i kyrkans kor, i nordvästra hörnet. Runorna är ristade i det äldsta kalklagret och härrör från tiden för korets uppförande, omkring år 1150. Inskriften är så skadad att en fullständig tolkning inte är möjlig. Kanske återger den en latinsk sentens, som återfinns i andra kyrkor i Norden: Hic locus est horum, qui cantat, non aliorum

N 57,457934
E 9,83110

Foto © Christer Hamp 2017-06-01