DK NJy 24

Nordjylland: Aggersborg-kalkristning 6


g=u=þ ÷ g=(ø)-æ ÷ t=ho=rlis=h ÷ o=r ÷ hæræ ÷ s=tat ÷ t=he=r ÷ pet=(e)=r ÷ s=(u)(a)=(l)=(e) ÷ m=æ=s ÷ s=s=re=f ÷ a=m=(e)(n)

Gud ... Torleik av Hær. Stå där! Peter Svala skrev mig. Amen.


Putsinskriften finns på kyrkorummets norra vägg, synlig i en öppning i panelen. En knapp meter väster om den finns DK NJy 24.

Ristare: Peter Svala

Foto © Christer Hamp 2008-05-27