DK Sj 85

Sjælland: Holtug-kvadersten 2


ᚱᛁᛌᛏ ᚢᛏᚱ ᛘᛁ-ᚠ

rist utr mi- f

Odd ristade mig


Den ristade kvaderstenen från 1100 - 1250 sitter tillsammans med DK Sj 86 på insidan av korets norra vägg under golvnivå. Det finns i golvet en planka som man lätt kan lyfta på för att se inskrifterna. Stenarna är återanvända vid ombyggnad av kyrkan och härrör troligen från ett tidigare kor. Runorna upptäcktes 1984 vid en arkeologick undersökning av kyrkans golv i samband med restaurering av kyrkan.

N 55.34490
E 12.40558

Ristare: Odd

Foto © Christer Hamp 2011-05-16