DK Sk 134

Skåne: Lockarp-amulett


ttta=þa

-


Kopparblecket upphittades vid utgrävning av Lockarps gamla bytomt 2002. Malmö museer har valt att presentera blecket med texten upp- och nedvänd.

Foto © Christer Hamp 2023-02-09