DK Sk 15

Skåne: Vä-beslag


kąutuiþr : kaf : þita : skala | (h)us : kuþfriþi

Gotvid gav detta skålhus till Gudfrid


Bronsbeslaget från år 800 - 1050 finns i Lunds universitets historiska museum. Det hittades vid plöjning i en åker nära Vä kyrka. Ett skålhus är en väska till en våg.

Foto © Christer Hamp 2023-02-09